Privacy Statement | Dutch Lake Residence

Privacy Statement

Scroll Down
Privacy Statement

Terug naar de homepage

20.12.2019

In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe wij dat doen en welke gegevens wij verzamelen en hoe wij ze zorgvuldig beschermen en gebruiken. Als u verder vragen heeft, of u wil weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met ons via info@dutchlakeresidence.nl

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Direct van u
Als u ons een e-mail stuurt met een vraag of een ingevulde enquête

– Voornaam
– Achternaam
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Postcode
– Huisnummer + toevoeging
– Leeftijdsgroep
– Uw voorkeuren ( grootte van de recreatiewoning, hoeveelheid slaapkamers, badkamers, zelfbouwkavel of kavel met een huis, soort huis, soort landschap, soort architectuur, budgetgroep)
– Overige vragen en opmerkingen

Via eigen website
Voor onder andere de verbetering van onze website gebruiken wij cookies en Google Tag Manager om te zien of alle links nog werken en wie er allemaal op onze website zitten. Voor meer over cookies verwijzen wij u graag naar het cookiebeleid.

Hoe en waarom gebruiken we deze gegevens?

Dutch Lake Residence kan de hiervoor genoemde gegevens gebruiken voor de volgende doeleinden.

– Voor de uitvoering van een overeenkomst na bijvoorbeeld het maken van een verzoek.

– Een wettelijke plicht om bijvoorbeeld financiële administratie op orde te hebben.

– Voor onze gerechtvaardigde zakelijke belangen om bijvoorbeeld e-mails te sturen, zoals informatie updates en marketing uitingen.

Uw gegevens zullen niet worden gebruikt voor andere dan de hierboven genoemde doeleinden. Mocht u geen berichten meer van ons willen ontvangen, dan kunt u hiervoor eenvoudig afmelden via de e-mail.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de hierboven omschreven doeleinden. Gegevens zoals personeelsdossiers of financiële gegevens van betalingen op facturen worden langer bewaard vanwege wettelijke verplichtingen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Dutch Lake Residence neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen (algoritmes) die nadelige gevolgen kunnen hebben voor jou.

Delen van persoonsgegevens door Dutch Lake Residence met derden

We delen uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging te garanderen en de vertrouwelijkheid van uw gegevens te bewaken. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Tevens verplicht de verwerkersovereenkomst deze partijen om de door ons ter beschikking gestelde gegevens niet voor andere doeleinden of op andere manieren te gebruiken dan in de overeenkomst is afgesproken.

De technische en organisatorische maatregelen die wij gebruiken

Dutch Lake Residence doet haar uiterste best ervoor te zorgen dat uw informatie goed is beveiligd. Slechts die personen voor wie het uit hoofde van zijn of haar functie noodzakelijk is, krijgen toegang tot de gegevens van gebruikers. We hebben passende technische maatregelen getroffen en die worden regelmatig geüpdatet om te zorgen dat gegevens goed zijn beveiligd. Let wel: het internet is nooit 100% veilig. Zorg dat u zelf ook de nodige veiligheidsmaatregelen neemt en verstrek nooit uw wachtwoord aan een ander. Als u het idee heeft dat u gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@dutchlakeresidence.nl

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer de website of werkwijze verandert, zijn wij in sommige gevallen genoodzaakt om ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen via bijvoorbeeld de mail.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. u heeft altijd het recht om.

– Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen.
– Inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben.
– Het laten corrigeren van fouten.
– Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens.
– Intrekken van toestemming tot het verwerken van uw persoonsgegevens.
– Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik van uw persoonsgegevens.

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat wij zeker weten dat wij geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. Verstuur nooit zomaar uw legitimatie zonder het afdekken van u pasfoto en BSN-nummer.

Vragen of Feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid of over de cookies, kunt u contact met ons opnemen via e-mailadres info@dutchlakeresidence.nl

Klacht indienen

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens op www.autoriteitspersoongegevens.nl leest u hoe u een klacht moet indienen.