De provincie begint met verwijdering van Parkeerplaats de Weegbree | Dutch Lake Residence
Scroll Down
De provincie begint met verwijdering van Parkeerplaats de Weegbree

De provincie Zuid-Holland is gestart met het opheffen van Parkeerplaats de Weegbree en de daarbij behorende paden. De verwachting is dat deze werkzaamheden uiterlijk in maart 2024 worden afgerond. Deze stap markeert een belangrijk moment in de ontwikkeling van Dutch Lake Residence, aangezien de locatie van de parkeerplaats plaats zal maken voor een nieuw recreatielandschap en recreatiewoningen. 

In 2019 heeft de provincie zich verplicht tot het aanpassen van de infrastructuur in het noordelijke deel van Vlietland, dat is uitgegeven in erfpacht met als doel het gebied te ontwikkelen met recreatiewoningen. Deze afspraken zijn vastgelegd in een erfpachtovereenkomst met Recreatiecentrum Vlietland en overgenomen in een onder-erfpachtovereenkomst met Dutch Lake Residence (DLR). Een van de genomen maatregelen is het verwijderen van het parkeerterrein Weegbree. Deze werkzaamheden markeren de start van uitvoering geven aan de verplichtingen vanuit de provincie, die nodig zijn voor de werkzaamheden van DLR aan het gebied die later dit kwartaal en in het voorjaar volgen. 

Een andere maatregel omvat de realisatie van een nieuwe parkeerplaats voor ongeveer zestig auto’s en stallingsmogelijkheden voor fietsen nabij de camping. Deze nieuwe parkeerplaats beoogt de parkeeroverlast in de berm te verminderen. De uitvoering van deze maatregel is momenteel in voorbereiding. 

–> Terug naar homepagina

9 februari 2024