Leidsch Dagblad – ‘Plan Vlietland gaat door’ | Dutch Lake Residence
Scroll Down
IN DE MEDIA | Leidsch Dagblad - 'Plan Vlietland gaat door'

”Het plan voor de bouw van 222 vakantiehuizen in recreatiegebied Vlietland bij Voorschoten gaat door. Dat zegt projectleider John Klinkenberg van projectontwikkelaar Dutch Lake Residence (DLR). Wel wordt het plan aangepast en pas na de zomer behandeld.”

> Lees het volledige artikel op de website van het Leidsch Daglad. 

Leidsch Dagblad plaatste vorige week een artikel over Dutch Lake Residence. Deze staat achter een betaalmuur en is te lezen via bovenstaande link. Voor de lezers die geen abonnement hebben op het Leidsch Dagblad zetten wij hieronder de belangrijkste punten die terugkomen in het artikel onder elkaar:

– Het gewijzigde bestemmingsplan is, zoals gebruikelijk in een dergelijk proces, op basis van afstemming met indieners van enkele zienswijzen, enigszins aangepast. Dat is meer technisch/ ruimtelijk-juridisch van aard. Maar het is geen nieuw Masterplan: Dutch Lake Residence gaat het gebied ontwikkelen volgens de reeds ontworpen landschappelijke visie en heeft daar alle voorbereiding al voor getroffen. Het gaat ook nog steeds om dezelfde voorgenomen 222 grondgebonden huisjes, die opgaan in het groen.

– In verband met de nodige afstemming met onder andere provincie, omgevingsdienst en gemeente, waarin grondig en volgens geldende wet- en regelgeving wordt gewerkt, kan het zijn dat de behandeling van de beperkte wijziging van het bestemmingsplan, na de zomer zal plaatsvinden.

– Maar de tijd die hiervoor nodig is, hangt geenszins samen met ‘grote problemen’, zoals enkele tegenstanders pers en politiek willen laten geloven.

– De plannen van DLR zijn in te zien op deze website, waar ook altijd de juiste informatie wordt verstrekt rond andere verhalen. Het valt DLR op dat partijen niet naar onze website, maar alleen naar die van enkele tegenstanders verwijzen en dat sommige media geen wederhoor plegen door ook DLR te benaderen.

– Het huidige bestemmingsplan is vigerend, dat betekent dat hiervoor alle processen in het verleden al zijn doorlopen. DLR kan hier al mee aan de slag en doet dit ook. De aanpassingen die nu zijn gedaan, hebben betrekking op het beperkt gewijzigde bestemmingsplan. Dit plan wijzigt het deel van het plan dat gestapelde bouw, dus appartementen, mogelijk maakt, in enkel huisjes die op de grond staan.

– Belangrijk is dat het landschap het uitgangspunt is. Grondgebonden huisjes gaan veel beter op in het landschap, dan wanneer je vanaf de strandjes in Vlietland aankijkt tegen lange rijen appartementen. Lage verspreide duurzame bebouwing met natuurlijke kleuren en materialen, doen mee tussen bomen en struiken.

– DLR is nu in afronding van de meeste voorbereidingen. Er wordt gestart met graafwerk en enkele grondwerkzaamheden in het gebied. De uitvoerende aannemer heeft hiervoor in het gebied reeds voorbereiding getroffen. Alles gaat uiteraard in overleg met de provincie Zuid-Holland en de gemeente. Zo zorgt de provincie ervoor dat verhardingen op het terrein worden weggehaald en er strandjes komen. Het gebied zal voor het publiek openbaar en toegankelijk blijven. Dit is privaatrechtelijk vastgelegd in afspraken met de provincie Zuid-Holland.

– Het bestemmingsplan is onherroepelijk en daarbinnen zal het recreatiegebied worden ontwikkeld. Het gewijzigde bestemmingsplan dat straks wordt voorgelegd aan de gemeenteraad, maakt een kwalitatief veel beter Masterplan mogelijk voor gebruiker en omgeving. Tegen die gewijzigde versie van het bestemmingsplan kan bezwaar worden gemaakt. Tegen het vigerende bestemmingsplan niet meer.

– DLR start eerst met de mogelijkheden die het reeds vigerende bestemmingsplan biedt en doet dit zo snel als mogelijk. Want naast weerstand is er ook vooral heel veel interesse en zijn er veel positieve reacties uit de omgeving en ver daarbuiten. Het gebied gaat in vele opzichten een enorme kwalitatieve impuls krijgen!