Start graafwerkzaamheden en aanleg terp | Dutch Lake Residence
Scroll Down
Start graafwerkzaamheden en aanleg terp

Op woensdag 6 maart 2024 start aannemer JdB met het graven van een nieuwe watergang en de aanleg van een terp. Het betreft een zogenaamde ‘proefterp’ die inzicht geeft in de zetting van de bodem. Dit is nodig voor uitvoering van diverse werkzaamheden die hierna worden uitgevoerd, zoals aanleg van watergangen en nieuwe natuurvriendelijke oevers en het voorbelasten voor nieuwe wegen en paden. Gebiedsontwikkelaar DLR ontwierp afgelopen jaar met een gerenommeerd bureau voor landschapsarchitectuur een prachtig groen en waterrijk Masterplan. Na een periode van voorbereiding start DLR nu ook fysiek in het gebied. De werkzaamheden passen binnen het vigerende bestemmingsplan. Momenteel werken partijen aan een beperkte wijziging van dit plan, zodat toekomstige bebouwing beter en natuurlijker opgaat in het landschap. De huidige werkzaamheden vormen voor beide varianten (huidige of gewijzigde bestemmingsplan) een belangrijke basis voor het in vorm brengen van het landschap. Naast DLR is ook de Provincie Zuid Holland recent gestart met het verwijderen van de bestaande wegen en padenstructuur in het gebied. Dit in het kader van hun verplichtingen om het gebied gereed te maken voor de doorontwikkeling van het gebied. 

In het recreatiewoningengebied wordt in totaal 4,4 ha water toegevoegd. Ook wordt er bijna 4 km aan oeverlengte toegevoegd. Het water is relatief ondiep en de nieuwe oevers worden natuurvriendelijk ingericht. Deze inrichting biedt daardoor ruimte aan velen soorten planten en dieren, passend bij de visie van DLR, waarin ontspanning van de mens hand in hand met flora en fauna gaat. 

-> Terug naar homepagina

5 maart 2024